Vergoeding bij Ontslag

Vaak is het onduidelijk hoe hoog een ontslagvergoeding is, om u daarbij op weg te helpen kunt u hier uw ontslagvergoeding 2014 berekenen. Zowel voor 2014 als uw ontslagvergoeding van 2013. Hiermee willen we alle onduidelijkheid die er is over de vergoeding bij uw ontslag wegnemen. We vinden het belangrijk dat iedereen dit eenvoudig kan opzoeken.

Tevens houden we voor u het laatste nieuws bij over de vergoeding bij ontslag, zodat u altijd op de hoogte blijft. Zo staan hier de laatste wijzigingen van de ontslagvergoeding, en de plannen voor in 2015 al vermeld.

Transitievergoeding

Wat houdt het plan van het kabinet om een ‘transitievergoeding’ in te stellen precies in?
De transitievergoeding, wat is het en wat houdt het precies in? En misschien nog wel veel belangrijker: wat betekent het allemaal voor jou? Als jij dat ook niet weet is dit artikel wat voor jou want hierin gaan we al deze dingen bespreken. Aan het einde van het artikel weet je precies wat je eraan hebt en of het ook voor jou geldt.

Er is pas een nieuw wetsvoorstel ten opzichte van werk en zekerheid de wereld in geroepen. In dit voorstel is opgenomen dat werkgevers bij een beëindiging van de arbeidscontracten een vergoeding verschuldigd zijn aan de werknemers. Deze vergoeding heet dan dus een transitievergoeding. Dit is eigenlijk bedoelt als een compensatie voor het ontslag. En het is ook een middel om de overstap naar een andere baan makkelijker te maken.

Het houdt in dat de werkgever in de eerste 10 jaar van een arbeidsovereenkomst een zesde van het maandsalaris per 6 maanden opbouwt. Daarna wordt dit meer dan wordt er een kwart van het maandsalaris per 6 maanden opgebouwd. Er is een maximumbedrag opgesteld voor deze transitievergoeding. Dit is nu 75.000,- maximaal. Als het jaarsalaris een stuk hierboven ligt is dat de max van de transitievergoeding. Maar de werknemer en de werkgever mogen een ruimere vergoeding afspreken. Deze wordt dan opgenomen in het contract.

De vergoeding wordt niet bij elke beëindiging van het contract in werking gezet. Het contract moet minimaal 2 jaar geduurd hebben voordat de werknemer ontslagen wordt. Als het contract wordt beëindigd met wederzijds goedvinden is er ook geen sprake van een transitievergoeding. Als er een tijdelijk contract afloopt en niet wordt verlengd hoeft er ook geen transitievergoeding in werking gezet. Als de werkgever bij het beëindigen van een contract een ander of een beter contract aanbied en de werknemer slaat dit af, dan hoeft de werkgever ook geen transitievergoeding te betalen.

Als het contract wordt beëindigd op basis van het initiatief van de werknemer moet er een transitievergoeding worden betaald. Maar als het een gevolg is van het ernstig verwijtbaar handelen of het nalaten van de werkzaamheden hoeft dit niet. Maar dan moet het wel kunnen worden aangetoond. En als dit wordt aangetoond vervallen de rechten van de werknemer op de transitievergoeding. Ook als er sprake is van ontslag door middel van diefstal hoeft het ook niet.

Ontslagvergoeding wordt transitievergoeding

De transitievergoeding is een nieuwe wet van de overheid. Maar wat houdt dit precies in en wat is het precies? En misschien wel het belangrijkste: wat betekent het voor jou? Als jij dit niet weet moet je dit artikel lezen. Hierin bespreken we alles wat je wilt weten. Aan het einde van het lezen van … Continue reading

Ontslagvergoeding na juli 2015

De ontslagvergoeding is een financiële vergoeding nadat iemand is ontslagen. De werkgever betaald deze aan de werknemer als hij de werknemer ontslaat. Vertrekpremie betekent eigenlijk hetzelfde maar als er sprake is van een vertrekpremie dan neemt de werknemer zelf ontslag. In deze situatie kan het ook voorkomen dat de werkgever geld ontvangt en de werknemer … Continue reading

Ontslagvergoeding en belasting

De ontslagvergoeding kun je zien als een financiële vergoeding. Deze wordt betaald vanuit de werkgever aan de werknemer in situatie van ontslag. De term ontslagvergoeding staat eigenlijk gelijk aan de term vertrekpremie. Als er een ontslagvergoeding wordt aangeboden ligt het initiatief van het ontslag vaak bij de werkgever. Bij de vertrekpremie ligt het initiatief vaak … Continue reading

Ontslagvergoeding als ambtenaar

De ontslagvergoeding is een financiële vergoeding als iemand ontslag neemt of ontslagen wordt. Dit is bij normale arbeiders zo maar bij een ambtenaar ook. Al krijgen ambtenaren vaak wel meer maar het gaat op dezelfde manier als bij normale arbeiders. Een ontslagvergoeding wordt betaald aan de werknemer door de werkgever als de werknemer wordt ontslagen. … Continue reading

Ontslag tijdens ziekte

Er is een groot misverstand over het ontslag tijdens ziekte. Mensen denken altijd dat er niemand ontslagen mag worden als hij of zij ziek is maar dat is helemaal niet waar. Tijdens een ziekte is degene die ziek is vaak wel beter beschermd tegen ontslag. Maar er is helemaal geen ontslagverbod omtrent ziekte. Er is … Continue reading

Kantonrechtersformule berekenen 2014

De kantonrechtersformule. Er wordt overal over gesproken maar wat is het nou eigenlijk en wat houdt het precies in? En het belangrijkste: wat betekent het voor jou? Het is eigenlijk een algemeen bekend begrip maar er zijn maar weinig mensen die weten wat het inhoudt. Kort gezegd: het is een richtlijn die de kantonrechters in … Continue reading

Berekening kantonrechtersformule 2014

Wat is eigenlijk een kantonrechtersformule? Het is een algemeen bekend begrip maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? De kantonrechtersformule is eigenlijk een richtlijn die opgesteld is door de gezamenlijke kantonrechters in Nederland. Het is opgesteld om de hoogte van de ontbindingsvergoeding vast te stellen. De werkgever en de werknemer kunnen beide gebruik maken van … Continue reading

Correctiefactor Kantonrechtersformule

Een kantonrechtersformule, je hoort het overal maar wat is het nou eigenlijk precies? Kort gezegd is het een richtlijn die is opgesteld door de kantonrechters in Nederland. Ze hebben hiermee een formule gemaakt die als leidraad wordt gebruikt bij het vaststellen van een ontslagpremie. Als ene werkgever of een werknemer het contract wil laten ontbinden … Continue reading

Bedrijven dwingen tot ontslag met ziekteverzuim-truc

Door bedrijven wordt gesjoemeld met het ziekteverzuim zodat ze na 2 jaar medewerkers op straat kunnen zetten. Dit wordt gesteld door CNV Vakmensen. Volgens de vakbond worden werknemers bij uitkeringsinstantie UWV voor een paar procent ziek gemeld, hierdoor kunnen ze na 2 jaar worden ontslagen. Jaarlijks krijgt het CNV tientallen klachten over deze truc. Bedrijven … Continue reading